B.Pharm

38th Batch

No information 

37th Batch

No information 

36th Batch

No information 

35th Batch

No information 

34th Batch

RollNameRegistration No. Session
          1.          Md. Akkas AliG-Pharma-2932/182017-2018
          2.          Mousumi AkterG-Pharma-2933/182017-2019
          3.          Kamrul HasanG-Pharma-2934/182017-2020
          4.          Tahmina TammiG-Pharma-2935/182017-2021
          5.          Tahsina JannatG-Pharma-2936/182017-2022
          6.          Rownok Ara SiddiqaG-Pharma-2937/182017-2023
          7.          Md. Rakibul Mahmud HasanG-Pharma-2938/182017-2024
          8.          Tasrina Tahchin LunaG-Pharma-2939/182017-2025
          9.          Fahmida Khan LabonyG-Pharma-2940/182017-2026
        10.        Yeasmin Akter ShimuG-Pharma-2941/182017-2027
        11.        Shahida Akter RiktaG-Pharma-2942/182017-2028
        12.        Srabosti SarkarG-Pharma-2943/182017-2029
        13.        Shahina Dil AfrozG-Pharma-2944/182017-2030
        14.        Md. Mahfuzur RahmanG-Pharma-2945/182017-2031
        15.        Umme Habiba Khanam TonniG-Pharma-2946/182017-2032
        16.        Merina Entaz PinkiG-Pharma-2947/182017-2033
        17.        Md. Hridoy Ahmed RonyG-Pharma-2948/182017-2034
        18.        Sojol BhoumikG-Pharma-2949/182017-2035
        19.        Saliha Masud TamannaG-Pharma-2950/182017-2036
        20.        Sadiya AfrinG-Pharma-2951/182017-2037
        21.        Suraiya KawsarG-Pharma-2952/182017-2038
        22.        Md. Nazimuddin MozumderG-Pharma-2953/182017-2039
        23.        Prerona RoyG-Pharma-2954/182017-2040
        24.        Md. Tawhidul IslamG-Pharma-2955/182017-2041
        25.        Istar Jahan EmaG-Pharma-2956/182017-2042
        26.        Soroj Chandra DasG-Pharma-2957/182017-2043
        27.        Sabikun Nahar MeemG-Pharma-2958/182017-2044
        28.        Avijit KumarG-Pharma-2959/182017-2045
        29.        Md. Rakib HasanG-Pharma-2960/182017-2046
        30.        Soniya AkterG-Pharma-2961/182017-2047
        31.        Aditi Ghosh DipaG-Pharma-2962/182017-2048
        32.        Elin AkterG-Pharma-2963/182017-2049
        33.        Nusrat JahanG-Pharma-2964/182017-2050
        34.        Sathi AkterG-Pharma-2965/182017-2051
        35.        Abul Hasnat Md. Arafat HossainG-Pharma-2966/182017-2052
        36.        Afsana NasrinG-Pharma-2967/182017-2053
        37.        Afrin IslamG-Pharma-2968/182017-2054
        38.        Sanjida AkterG-Pharma-2969/182017-2055
        39.        Mst. Rozina AkterG-Pharma-2970/182017-2056
        40.        Md. JisanG-Pharma-2971/182017-2057
        41.        Abdullah Md. Fakhre RabbiG-Pharma-2972/182017-2058
        42.        Md. Faysal AhmedG-Pharma-2973/182017-2059
        43.        Samir AhmedG-Pharma-2974/182017-2060
        44.        Mintu MiaG-Pharma-2975/182017-2061
        45.        Md. Al-JobayerG-Pharma-2976/182017-2062
        46.        Nasrin SultanaG-Pharma-2977/182017-2063
        47.        Shahriar SakibG-Pharma-2978/182017-2064
        48.        Md. Jahidul IslamG-Pharma-2979/182017-2065
        49.        Choyan KumanG-Pharma-2980/182017-2066
        50.        Muhammad Israil HossainG-Pharma-2981/182017-2067
        51.        Sanjida Islam MeemG-Pharma-2982/182017-2068
        52.        Md. Mahbubur RahmanG-Pharma-2983/182017-2069
        53.        Md. Tarikul Islam SohagG-Pharma-2984/182017-2070
        54.        Rodela Akter PrantiG-Pharma-2985/182017-2071
        55.        Sanjida AkterG-Pharma-2986/182017-2072
        56.        Ritu SarkarG-Pharma-2987/182017-2073
        57.        Nazmul HasanG-Pharma-2988/182017-2074
        58.        Sharmin SultanaG-Pharma-2989/182017-2075
        59.        Ashrafi NazninG-Pharma-2990/182017-2076
        60.        Md. Monir HossainG-Pharma-2991/182017-2077
        61.        Touhidul IslamG-Pharma-2992/182017-2078
        62.        Saleha AkterG-Pharma-2993/182017-2079
        63.        Mohsin Mohammad MatrikG-Pharma-2994/182017-2080
        64.        Raniya IslamG-Pharma-2995/182017-2081
        65.        Md. Nazmul HasanG-Pharma-2996/182017-2082
        66.        Md. Shahonwaj ArifG-Pharma-2997/182017-2083
        67.        Tanmoy HossainG-Pharma-2998/182017-2084
        68.        Md. Faysal Mahmud SourovG-Pharma-2999/182017-2085
        69.        Arpita SahaG-Pharma-3000/182017-2086
        70.        Eshita AlamG-Pharma-3001/182017-2087
        71.        Raya WasifaG-Pharma-3002/182017-2088
        72.        Tanvir Ahammed AkasG-Pharma-3003/182017-2089

33th Batch

Class RollName of the StudentsRegistration No.Session
1Prosenjit RajbongshiG-Pharma-2881/182017-2018
2Rashedul HasanG-Pharma-2882/182017-2019
3Jahid HassenG-Pharma-2883/182017-2020
4Md. Arshad AliG-Pharma-2884/182017-2021
5Kulsum AkterG-Pharma-2885/182017-2022
6Sohanur RohmanG-Pharma-2886/182017-2023
7Shanjida Islam MeemG-Pharma-2887/182017-2024
8Surma AkterG-Pharma-2888/182017-2025
9Samia Jahan ShovaG-Pharma-2889/182017-2026
10Al-AminG-Pharma-2890/182017-2027
11Jannatul Ferdous MimG-Pharma-2891/182017-2028
12Nourin Akter UrmyG-Pharma-2892/182017-2029
13Priya GhoshG-Pharma-2893/182017-2030
14Md. Aklaqul IslamG-Pharma-2894/182017-2031
15Taras Jahan SusmitaG-Pharma-2895/182017-2032
16Md. MilonG-Pharma-2896/182017-2033
17Arifa Akter BristyG-Pharma-2897/182017-2034
18Sabrina Akter SweetyG-Pharma-2898/182017-2035
19Md. Forhad AhmedG-Pharma-2899/182017-2036
20Rumi AkterG-Pharma-2900/182017-2037
21Shonchita KunduG-Pharma-2901/182017-2038
22Labony GhoshG-Pharma-2902/182017-2039
23Afroza AkterG-Pharma-2903/182017-2040
24Mahmudul HasanG-Pharma-2904/182017-2041
25Amena AkterG-Pharma-2905/182017-2042
26Keya MonyG-Pharma-2906/182017-2043
27Khadiza AkterG-Pharma-2907/182017-2044
28Nadia Tanjum (Borsha)G-Pharma-2908/182017-2045
29Mukta AkterG-Pharma-2909/182017-2046
30Jannatul Ferdous BithiG-Pharma-2910/182017-2047
31Naeem HowladerG-Pharma-2911/182017-2048
32Humaira Jahan MaliG-Pharma-2912/182017-2049
33Afroza AkterG-Pharma-2913/182017-2050
34Md. Manik HossainG-Pharma-2914/182017-2051
35Md. Masud ParvezG-Pharma-2915/182017-2052
36Rijve MojumderG-Pharma-2916/182017-2053
37Shauda Hassan UrmiG-Pharma-2917/182017-2054
38Saima AkterG-Pharma-2918/182017-2055
39Sanzida AkterG-Pharma-2919/182017-2056
40Sakil uz ZamaG-Pharma-2920/182017-2057
41Prity SahaG-Pharma-2921/182017-2058
42Nusrat Jahan PremaG-Pharma-2922/182017-2059
43Bashira Bashar SuptyG-Pharma-2923/182017-2060
44Meskat JahanG-Pharma-2924/182017-2061
45Md. AlafinG-Pharma-2925/182017-2062
46Rukana AhmedG-Pharma-2926/182017-2063
47Md. Robayet Hossain RifatG-Pharma-2927/182017-2064
48Md. Sabbir HossainG-Pharma-2928/182017-2065
49Tamisa Sarkar PujaG-Pharma-2929/182017-2066
50Insana Pappa KolyG-Pharma-2930/182017-2067
51Sojan HossainG-Pharma-2931/182017-2068

32nd Batch

Class RollName of the StudentsRegistration No. Exam RollSession
1Sumit BiswasG-Pharma-2717/17
2Afifa Tasnim SuchiG-Pharma-2718/17
3Md. Sozibul IslamG-Pharma-2719/17
4Mahmuda AkterG-Pharma-2720/17
5Ashraful IslamG-Pharma-2721/17
6Jannatul FerdousiG-Pharma-2722/17
7Bristi Akter (Aditi)G-Pharma-2723/17
8Md. Ripor HossainG-Pharma-2724/17
9Afroza Aowal AshaG-Pharma-2725/17
10Md. Mehedi Hasan NiloyG-Pharma-2726/17
11Md. Tofazzal IslamG-Pharma-2727/17
12Sabrina Moyazzem KeyaG-Pharma-2728/17
13Aysha SiddikaG-Pharma-2729/17
14Tofiuzzam SetuG-Pharma-2730/17
15Md. Sazzad HossainG-Pharma-2731/17
16Md. Mirajul IslamG-Pharma-2732/17
17Md. Kausar HamidG-Pharma-2733/17
18Israt JahanG-Pharma-2734/17
19Huzzatul IslamG-Pharma-2735/17
20Kayes UzzamanG-Pharma-2736/17
21Mahmuda Akter MunniG-Pharma-2737/17
22Abdul Ahad HimonG-Pharma-2738/17
23Shipon Chandra DasG-Pharma-2739/17
24Hasibul Haque SohagG-Pharma-2740/17
25Imtiaz Ahmed (Rizvi)G-Pharma-2741/17
26Hasibul IslamG-Pharma-2742/17
27Md. Al ImranG-Pharma-2743/17
28Rakibul HasanG-Pharma-2744/17
29Bishwanath PalG-Pharma-2745/17
30Susmita BasakG-Pharma-2746/17
31Md. Rakib VuiyanG-Pharma-2747/17
32Anika Nauwar ArshiG-Pharma-2748/17
33Mahiya Koli MimG-Pharma-2749/17
34Sumaita Mehjabin PromiG-Pharma-2750/17
35Md. Ariful HasanG-Pharma-2751/17
36Israt JahanG-Pharma-2752/17
37Mst. Tamanna Hum RatnaG-Pharma-2753/17
38Kaniz FatemaG-Pharma-2754/17
39Masud ParvezG-Pharma-2755/17
40Alifa AminG-Pharma-2756/17
41Al Shahriar EmonG-Pharma-2757/17
42Chowdhury Mabruka FerdoushiG-Pharma-2758/17
43S.M. Ashkar Ibne SultanG-Pharma-2759/17
44Susmita ShahaG-Pharma-2760/17
45Bokhtiar AhmedG-Pharma-2761/17
46Md. Lutfur Rahman PriyontoG-Pharma-2762/17
47Dhrubo DasG-Pharma-2763/17
48Dipali Akter DipaG-Pharma-2764/17
49Md. Jahid HasanG-Pharma-2765/17
50Md. Asif HossainG-Pharma-2766/17
51Fatema Akter BristiG-Pharma-2767/17
52Sadman Talukder ShakibG-Pharma-2768/17
53Nusrat Jahan NituG-Pharma-2769/17
54Tonmoy HossainG-Pharma-2770/17
55Md. Jakaria Hasan FahimG-Pharma-2771/17
56Md. Sheikh Sadi Mohammad NirjonG-Pharma-2772/17
57Tulika SomoddarG-Pharma-2773/17
58Md. Modina KhatunG-Pharma-2774/17
59Md. Mahmudul IslamG-Pharma-2775/17
60Md. Rajib HossainG-Pharma-2776/17
61Sadia Afrin NainaG-Pharma-2777/17
62Md. NahidujjamanG-Pharma-2778/17
63Ashraf HakimG-Pharma-2779/17
64Md. Mehedi Hasan ArnabG-Pharma-2780/17

31st Batch

Class RollStudents NameExam RollRegistration No.
1Shahanaz Parvin Shimu2041G-Pharma-2744/16
2Mehenaj Jahan2042G-Pharma-2745/16
3Afzal Hossain2043G-Pharma-2746/16
4Nipa Akter2044G-Pharma-2747/16
5Anni Akter Asha2045G-Pharma-2748/16
6Ratna Sarker2046G-Pharma-2749/16
7Md. Moshiur Rahman2047G-Pharma-2750/16
8Kaniz Fatema Koli2048G-Pharma-2751/16
9Md. Mijanur Rahman2049G-Pharma-2752/16
10S.M. Habibullah2050G-Pharma-2753/16
11Joya Rani Paul2051G-Pharma-2754/16
12Samhan Afrose Joty2052G-Pharma-2755/16
13Prosenjit Paul2053G-Pharma-2756/16
14Farhana Aktar2054G-Pharma-2757/16
15Sohana Armin2055G-Pharma-2758/16
16Rajib Hossain2056G-Pharma-2759/16
17Pronob Sarker2057G-Pharma-2760/16
18Al-Amin2058G-Pharma-2761/16
19Md. Khairul Alam2059G-Pharma-2762/16
20Md. Mohidur Rahman2060G-Pharma-2763/16
21K.M. Soykat Hossain2061G-Pharma-2764/16
22Maliha Ahmed2062G-Pharma-2765/16
23Md. Shameem Hossain2063G-Pharma-2766/16
24Md. Nazmul Islam2064G-Pharma-2767/16
25Pabitra Kumar Shing2065G-Pharma-2768/16
26Marjina Akter Priya2066G-Pharma-2769/16
27Mehejabin Khan Mishu2067G-Pharma-2770/16
28Sourabh Roy2068G-Pharma-2771/16
29Jahid Hasan2069G-Pharma-2772/16
30Mezbah Uddin2070G-Pharma-2773/16
31Mizu Ahmad Sagor2071G-Pharma-2774/16
32Md. Ashadul Islam Roton2072G-Pharma-2775/16
33Md. Saidul Islam2073G-Pharma-2776/16
34Arabil Roy2074G-Pharma-2777/16
35Md. Abdul Alim2075G-Pharma-2778/16
36Shanjida Khanam Roza2076G-Pharma-2779/16
37Sharmila2077G-Pharma-2780/16
38Titu Chandra Sarker2078G-Pharma-2781/16
39Md. Hasan Mahmud2079G-Pharma-2782/16
40Md. Anik Iftekhar2080G-Pharma-2783/16
41Sabnaz Akter2081G-Pharma-2784/16
42Lamiya Akter Jemy2082G-Pharma-2785/16
43Susmita Bishwas2083G-Pharma-2786/16
44Rakib Hasan Pial2084G-Pharma-2787/16
45Khadiza Akter Mim2085G-Pharma-2788/16
46Md. Rubel2086G-Pharma-2789/16
47Pradip Kumar Sutradhar2087G-Pharma-2790/16
48Ajnin Sharif2088G-Pharma-2791/16
49Sanjida Islam Tumpa2089G-Pharma-2792/16
50Rakiba Akter Bappy2090G-Pharma-2793/16
51Riad Hosssain2091G-Pharma-2728/16
52Rabeya Bashri Keya2092G-Pharma-2709/16
53Shaila Akter2093G-Pharma-2710/16
54Shanjeeda Chowdhury2094G-Pharma-2711/16
55Bristy Sarker2095G-Pharma-2712/16
56Golam Sajjat2096G-Pharma-2713/16
57Nadia Sultana2097G-Pharma-2714/16
58Sharmin Sultana2098G-Pharma-2715/16
59Zarin Tasnim Jerin2099G-Pharma-2716/16
60Kazi Maher Rahman2100G-Pharma-2717/16
61Israt Jahan Esha2101G-Pharma-2677/15
62Naznin Sultana2102G-Pharma-2709/16