Students info

34th Batch

RollNameRegistration No. Exam Roll Session
          1.          Md. Akkas AliG-Pharma-2932/18-2017-2018
          2.          Mousumi AkterG-Pharma-2933/18-2017-2019
          3.          Kamrul HasanG-Pharma-2934/18-2017-2020
          4.          Tahmina TammiG-Pharma-2935/18-2017-2021
          5.          Tahsina JannatG-Pharma-2936/18-2017-2022
          6.          Rownok Ara SiddiqaG-Pharma-2937/18-2017-2023
          7.          Md. Rakibul Mahmud HasanG-Pharma-2938/18-2017-2024
          8.          Tasrina Tahchin LunaG-Pharma-2939/18-2017-2025
          9.          Fahmida Khan LabonyG-Pharma-2940/18-2017-2026
        10.        Yeasmin Akter ShimuG-Pharma-2941/18-2017-2027
        11.        Shahida Akter RiktaG-Pharma-2942/18-2017-2028
        12.        Srabosti SarkarG-Pharma-2943/18-2017-2029
        13.        Shahina Dil AfrozG-Pharma-2944/18-2017-2030
        14.        Md. Mahfuzur RahmanG-Pharma-2945/18-2017-2031
        15.        Umme Habiba Khanam TonniG-Pharma-2946/18-2017-2032
        16.        Merina Entaz PinkiG-Pharma-2947/18-2017-2033
        17.        Md. Hridoy Ahmed RonyG-Pharma-2948/18-2017-2034
        18.        Sojol BhoumikG-Pharma-2949/18-2017-2035
        19.        Saliha Masud TamannaG-Pharma-2950/18-2017-2036
        20.        Sadiya AfrinG-Pharma-2951/18-2017-2037
        21.        Suraiya KawsarG-Pharma-2952/18-2017-2038
        22.        Md. Nazimuddin MozumderG-Pharma-2953/18-2017-2039
        23.        Prerona RoyG-Pharma-2954/18-2017-2040
        24.        Md. Tawhidul IslamG-Pharma-2955/18-2017-2041
        25.        Istar Jahan EmaG-Pharma-2956/18-2017-2042
        26.        Soroj Chandra DasG-Pharma-2957/18-2017-2043
        27.        Sabikun Nahar MeemG-Pharma-2958/18-2017-2044
        28.        Avijit KumarG-Pharma-2959/18-2017-2045
        29.        Md. Rakib HasanG-Pharma-2960/18-2017-2046
        30.        Soniya AkterG-Pharma-2961/18-2017-2047
        31.        Aditi Ghosh DipaG-Pharma-2962/18-2017-2048
        32.        Elin AkterG-Pharma-2963/18-2017-2049
        33.        Nusrat JahanG-Pharma-2964/18-2017-2050
        34.        Sathi AkterG-Pharma-2965/18-2017-2051
        35.        Abul Hasnat Md. Arafat HossainG-Pharma-2966/18-2017-2052
        36.        Afsana NasrinG-Pharma-2967/18-2017-2053
        37.        Afrin IslamG-Pharma-2968/18-2017-2054
        38.        Sanjida AkterG-Pharma-2969/18-2017-2055
        39.        Mst. Rozina AkterG-Pharma-2970/18-2017-2056
        40.        Md. JisanG-Pharma-2971/18-2017-2057
        41.        Abdullah Md. Fakhre RabbiG-Pharma-2972/18-2017-2058
        42.        Md. Faysal AhmedG-Pharma-2973/18-2017-2059
        43.        Samir AhmedG-Pharma-2974/18-2017-2060
        44.        Mintu MiaG-Pharma-2975/18-2017-2061
        45.        Md. Al-JobayerG-Pharma-2976/18-2017-2062
        46.        Nasrin SultanaG-Pharma-2977/18-2017-2063
        47.        Shahriar SakibG-Pharma-2978/18-2017-2064
        48.        Md. Jahidul IslamG-Pharma-2979/18-2017-2065
        49.        Choyan KumanG-Pharma-2980/18-2017-2066
        50.        Muhammad Israil HossainG-Pharma-2981/18-2017-2067
        51.        Sanjida Islam MeemG-Pharma-2982/18-2017-2068
        52.        Md. Mahbubur RahmanG-Pharma-2983/18-2017-2069
        53.        Md. Tarikul Islam SohagG-Pharma-2984/18-2017-2070
        54.        Rodela Akter PrantiG-Pharma-2985/18-2017-2071
        55.        Sanjida AkterG-Pharma-2986/18-2017-2072
        56.        Ritu SarkarG-Pharma-2987/18-2017-2073
        57.        Nazmul HasanG-Pharma-2988/18-2017-2074
        58.        Sharmin SultanaG-Pharma-2989/18-2017-2075
        59.        Ashrafi NazninG-Pharma-2990/18-2017-2076
        60.        Md. Monir HossainG-Pharma-2991/18-2017-2077
        61.        Touhidul IslamG-Pharma-2992/18-2017-2078
        62.        Saleha AkterG-Pharma-2993/18-2017-2079
        63.        Mohsin Mohammad MatrikG-Pharma-2994/18-2017-2080
        64.        Raniya IslamG-Pharma-2995/18-2017-2081
        65.        Md. Nazmul HasanG-Pharma-2996/18-2017-2082
        66.        Md. Shahonwaj ArifG-Pharma-2997/18-2017-2083
        67.        Tanmoy HossainG-Pharma-2998/18-2017-2084
        68.        Md. Faysal Mahmud SourovG-Pharma-2999/18-2017-2085
        69.        Arpita SahaG-Pharma-3000/18-2017-2086
        70.        Eshita AlamG-Pharma-3001/18-2017-2087
        71.        Raya WasifaG-Pharma-3002/18-2017-2088
        72.        Tanvir Ahammed AkasG-Pharma-3003/18-2017-2089

33rd Batch

Class RollName of the StudentsRegistration No.Exam RollSession
1Prosenjit RajbongshiG-Pharma-2881/18-2017-2018
2Rashedul HasanG-Pharma-2882/18-2017-2019
3Jahid HassenG-Pharma-2883/18-2017-2020
4Md. Arshad AliG-Pharma-2884/18-2017-2021
5Kulsum AkterG-Pharma-2885/18-2017-2022
6Sohanur RohmanG-Pharma-2886/18-2017-2023
7Shanjida Islam MeemG-Pharma-2887/18-2017-2024
8Surma AkterG-Pharma-2888/18-2017-2025
9Samia Jahan ShovaG-Pharma-2889/18-2017-2026
10Al-AminG-Pharma-2890/18-2017-2027
11Jannatul Ferdous MimG-Pharma-2891/18-2017-2028
12Nourin Akter UrmyG-Pharma-2892/18-2017-2029
13Priya GhoshG-Pharma-2893/18-2017-2030
14Md. Aklaqul IslamG-Pharma-2894/18-2017-2031
15Taras Jahan SusmitaG-Pharma-2895/18-2017-2032
16Md. MilonG-Pharma-2896/18-2017-2033
17Arifa Akter BristyG-Pharma-2897/18-2017-2034
18Sabrina Akter SweetyG-Pharma-2898/18-2017-2035
19Md. Forhad AhmedG-Pharma-2899/18-2017-2036
20Rumi AkterG-Pharma-2900/18-2017-2037
21Shonchita KunduG-Pharma-2901/18-2017-2038
22Labony GhoshG-Pharma-2902/18-2017-2039
23Afroza AkterG-Pharma-2903/18-2017-2040
24Mahmudul HasanG-Pharma-2904/18-2017-2041
25Amena AkterG-Pharma-2905/18-2017-2042
26Keya MonyG-Pharma-2906/18-2017-2043
27Khadiza AkterG-Pharma-2907/18-2017-2044
28Nadia Tanjum (Borsha)G-Pharma-2908/18-2017-2045
29Mukta AkterG-Pharma-2909/18-2017-2046
30Jannatul Ferdous BithiG-Pharma-2910/18-2017-2047
31Naeem HowladerG-Pharma-2911/18-2017-2048
32Humaira Jahan MaliG-Pharma-2912/18-2017-2049
33Afroza AkterG-Pharma-2913/18-2017-2050
34Md. Manik HossainG-Pharma-2914/18-2017-2051
35Md. Masud ParvezG-Pharma-2915/18-2017-2052
36Rijve MojumderG-Pharma-2916/18-2017-2053
37Shauda Hassan UrmiG-Pharma-2917/18-2017-2054
38Saima AkterG-Pharma-2918/18-2017-2055
39Sanzida AkterG-Pharma-2919/18-2017-2056
40Sakil uz ZamaG-Pharma-2920/18-2017-2057
41Prity SahaG-Pharma-2921/18-2017-2058
42Nusrat Jahan PremaG-Pharma-2922/18-2017-2059
43Bashira Bashar SuptyG-Pharma-2923/18-2017-2060
44Meskat JahanG-Pharma-2924/18-2017-2061
45Md. AlafinG-Pharma-2925/18-2017-2062
46Rukana AhmedG-Pharma-2926/18-2017-2063
47Md. Robayet Hossain RifatG-Pharma-2927/18-2017-2064
48Md. Sabbir HossainG-Pharma-2928/18-2017-2065
49Tamisa Sarkar PujaG-Pharma-2929/18-2017-2066
50Insana Pappa KolyG-Pharma-2930/18-2017-2067
51Sojan HossainG-Pharma-2931/18-2017-2068

32nd Batch

Class RollName of the StudentsRegistration No. Exam RollSession
1Sumit BiswasG-Pharma-2717/17
2Afifa Tasnim SuchiG-Pharma-2718/17
3Md. Sozibul IslamG-Pharma-2719/17
4Mahmuda AkterG-Pharma-2720/17
5Ashraful IslamG-Pharma-2721/17
6Jannatul FerdousiG-Pharma-2722/17
7Bristi Akter (Aditi)G-Pharma-2723/17
8Md. Ripor HossainG-Pharma-2724/17
9Afroza Aowal AshaG-Pharma-2725/17
10Md. Mehedi Hasan NiloyG-Pharma-2726/17
11Md. Tofazzal IslamG-Pharma-2727/17
12Sabrina Moyazzem KeyaG-Pharma-2728/17
13Aysha SiddikaG-Pharma-2729/17
14Tofiuzzam SetuG-Pharma-2730/17
15Md. Sazzad HossainG-Pharma-2731/17
16Md. Mirajul IslamG-Pharma-2732/17
17Md. Kausar HamidG-Pharma-2733/17
18Israt JahanG-Pharma-2734/17
19Huzzatul IslamG-Pharma-2735/17
20Kayes UzzamanG-Pharma-2736/17
21Mahmuda Akter MunniG-Pharma-2737/17
22Abdul Ahad HimonG-Pharma-2738/17
23Shipon Chandra DasG-Pharma-2739/17
24Hasibul Haque SohagG-Pharma-2740/17
25Imtiaz Ahmed (Rizvi)G-Pharma-2741/17
26Hasibul IslamG-Pharma-2742/17
27Md. Al ImranG-Pharma-2743/17
28Rakibul HasanG-Pharma-2744/17
29Bishwanath PalG-Pharma-2745/17
30Susmita BasakG-Pharma-2746/17
31Md. Rakib VuiyanG-Pharma-2747/17
32Anika Nauwar ArshiG-Pharma-2748/17
33Mahiya Koli MimG-Pharma-2749/17
34Sumaita Mehjabin PromiG-Pharma-2750/17
35Md. Ariful HasanG-Pharma-2751/17
36Israt JahanG-Pharma-2752/17
37Mst. Tamanna Hum RatnaG-Pharma-2753/17
38Kaniz FatemaG-Pharma-2754/17
39Masud ParvezG-Pharma-2755/17
40Alifa AminG-Pharma-2756/17
41Al Shahriar EmonG-Pharma-2757/17
42Chowdhury Mabruka FerdoushiG-Pharma-2758/17
43S.M. Ashkar Ibne SultanG-Pharma-2759/17
44Susmita ShahaG-Pharma-2760/17
45Bokhtiar AhmedG-Pharma-2761/17
46Md. Lutfur Rahman PriyontoG-Pharma-2762/17
47Dhrubo DasG-Pharma-2763/17
48Dipali Akter DipaG-Pharma-2764/17
49Md. Jahid HasanG-Pharma-2765/17
50Md. Asif HossainG-Pharma-2766/17
51Fatema Akter BristiG-Pharma-2767/17
52Sadman Talukder ShakibG-Pharma-2768/17
53Nusrat Jahan NituG-Pharma-2769/17
54Tonmoy HossainG-Pharma-2770/17
55Md. Jakaria Hasan FahimG-Pharma-2771/17
56Md. Sheikh Sadi Mohammad NirjonG-Pharma-2772/17
57Tulika SomoddarG-Pharma-2773/17
58Md. Modina KhatunG-Pharma-2774/17
59Md. Mahmudul IslamG-Pharma-2775/17
60Md. Rajib HossainG-Pharma-2776/17
61Sadia Afrin NainaG-Pharma-2777/17
62Md. NahidujjamanG-Pharma-2778/17
63Ashraf HakimG-Pharma-2779/17
64Md. Mehedi Hasan ArnabG-Pharma-2780/17

31st Batch

Class RollStudents NameExam RollRegistration No.
1Shahanaz Parvin Shimu2041G-Pharma-2744/16
2Mehenaj Jahan2042G-Pharma-2745/16
3Afzal Hossain2043G-Pharma-2746/16
4Nipa Akter2044G-Pharma-2747/16
5Anni Akter Asha2045G-Pharma-2748/16
6Ratna Sarker2046G-Pharma-2749/16
7Md. Moshiur Rahman2047G-Pharma-2750/16
8Kaniz Fatema Koli2048G-Pharma-2751/16
9Md. Mijanur Rahman2049G-Pharma-2752/16
10S.M. Habibullah2050G-Pharma-2753/16
11Joya Rani Paul2051G-Pharma-2754/16
12Samhan Afrose Joty2052G-Pharma-2755/16
13Prosenjit Paul2053G-Pharma-2756/16
14Farhana Aktar2054G-Pharma-2757/16
15Sohana Armin2055G-Pharma-2758/16
16Rajib Hossain2056G-Pharma-2759/16
17Pronob Sarker2057G-Pharma-2760/16
18Al-Amin2058G-Pharma-2761/16
19Md. Khairul Alam2059G-Pharma-2762/16
20Md. Mohidur Rahman2060G-Pharma-2763/16
21K.M. Soykat Hossain2061G-Pharma-2764/16
22Maliha Ahmed2062G-Pharma-2765/16
23Md. Shameem Hossain2063G-Pharma-2766/16
24Md. Nazmul Islam2064G-Pharma-2767/16
25Pabitra Kumar Shing2065G-Pharma-2768/16
26Marjina Akter Priya2066G-Pharma-2769/16
27Mehejabin Khan Mishu2067G-Pharma-2770/16
28Sourabh Roy2068G-Pharma-2771/16
29Jahid Hasan2069G-Pharma-2772/16
30Mezbah Uddin2070G-Pharma-2773/16
31Mizu Ahmad Sagor2071G-Pharma-2774/16
32Md. Ashadul Islam Roton2072G-Pharma-2775/16
33Md. Saidul Islam2073G-Pharma-2776/16
34Arabil Roy2074G-Pharma-2777/16
35Md. Abdul Alim2075G-Pharma-2778/16
36Shanjida Khanam Roza2076G-Pharma-2779/16
37Sharmila2077G-Pharma-2780/16
38Titu Chandra Sarker2078G-Pharma-2781/16
39Md. Hasan Mahmud2079G-Pharma-2782/16
40Md. Anik Iftekhar2080G-Pharma-2783/16
41Sabnaz Akter2081G-Pharma-2784/16
42Lamiya Akter Jemy2082G-Pharma-2785/16
43Susmita Bishwas2083G-Pharma-2786/16
44Rakib Hasan Pial2084G-Pharma-2787/16
45Khadiza Akter Mim2085G-Pharma-2788/16
46Md. Rubel2086G-Pharma-2789/16
47Pradip Kumar Sutradhar2087G-Pharma-2790/16
48Ajnin Sharif2088G-Pharma-2791/16
49Sanjida Islam Tumpa2089G-Pharma-2792/16
50Rakiba Akter Bappy2090G-Pharma-2793/16
51Riad Hosssain2091G-Pharma-2728/16
52Rabeya Bashri Keya2092G-Pharma-2709/16
53Shaila Akter2093G-Pharma-2710/16
54Shanjeeda Chowdhury2094G-Pharma-2711/16
55Bristy Sarker2095G-Pharma-2712/16
56Golam Sajjat2096G-Pharma-2713/16
57Nadia Sultana2097G-Pharma-2714/16
58Sharmin Sultana2098G-Pharma-2715/16
59Zarin Tasnim Jerin2099G-Pharma-2716/16
60Kazi Maher Rahman2100G-Pharma-2717/16
61Israt Jahan Esha2101G-Pharma-2677/15
62Naznin Sultana2102G-Pharma-2709/16

30th Batch

Class RollStudents NameExam RollRegistration No.
1Marjia Binte Mujib Tuli1981G-Pharma-2685/16
2Nusrat Jahan1982G-Pharma-2686/16
3Apurba Kumar Das1983G-Pharma-2687/16
4Samima Akter1984G-Pharma-2688/16
5Md. Masomul Haque1985G-Pharma-2689/16
6Al Amin1986G-Pharma-2690/16
7Md. Al-Amin1987G-Pharma-2691/16
8Sabekun Nahar Sezin1988G-Pharma-2692/16
9Arjoyeta Biswas1989G-Pharma-2693/16
10Touhidur Rahman Tamal1990G-Pharma-2694/16
11Parmita Mojumder1991G-Pharma-2695/16
12Fahima Yasmin Mumu1992G-Pharma-2696/16
13Abul Bashar Mohammad Golam Rabbani1993G-Pharma-2697/16
14Sadia Rahman1994G-Pharma-2698/16
15Noushin Sermily1995G-Pharma-2699/16
16Mohammad Asaf Ud Dawla1996G-Pharma-2700/16
17Fahmida Akter1997G-Pharma-2701/16
18Md. Zahidur Rahman1998G-Pharma-2702/16
19Md. Tariqul Islam1999G-Pharma-2703/16
20Sabrina Rahman2000G-Pharma-2704/16
21Md. Hasan Al Masud2001G-Pharma-2705/16
22Md. Hujjatullah2002G-Pharma-2706/16
23Mohua Haque2003G-Pharma-2707/16
24Alim Mahmud Rafi2004G-Pharma-2708/16
25Naznin SultannaG-Pharma-2709/16
26Nayma Rahman Liza2005G-Pharma-2710/16
27Hasan Al Mamun2006G-Pharma-2711/16
28Kh. Jannatul Ferdous2034G-Pharma-2712/16
29Kamrunnahar Kona2035G-Pharma-2713/16
30Shamima Aktar Shanta2007G-Pharma-2714/16
31Sakil Ahmed2008G-Pharma-2715/16
32Md. Iqbal Hossain2009G-Pharma-2716/16
33Abu Ayuv Ansary2010G-Pharma-2717/16
34Nusrat Zerin2011G-Pharma-2718/16
35Md. Al Amin2012G-Pharma-2719/16
36Merina Akter Nishi2013G-Pharma-2721/16
37Israt Rashid Risha2014G-Pharma-2720/16
38Md. Akas Gazi2015G-Pharma-2722/16
39Jelani Akter Fami2016G-Pharma-2723/16
40Mst. Tasnia Alam2017G-Pharma-2724/16
41Zohirul Islam2018G-Pharma-2725/16
42Md. Mehedi Hasan2019G-Pharma-2726/16
43Farjana Yasmin Sume2020G-Pharma-2727/16
44Nusrat JahanG-Pharma-2728/16
45Souvik Kumar Mandal2021G-Pharma-2729/16
46Uzzal Barman2022G-Pharma-2730/16
47Proma Roy Moulick2023G-Pharma-2731/16
48Mozammal Hossain2024G-Pharma-2732/16
49Sudhir Chandra Mondal2025G-Pharma-2733/16
50Md. Swapan Hossain2026G-Pharma-2734/16
51Sadia Sabrin Rashna2027G-Pharma-2735/16
52Raisa Ashfaq2028G-Pharma-2736/16
53Kanij Fatima2029G-Pharma-2737/16
54Omar Faruk2030G-Pharma-2738/16
55Md. Al-Mamun2031G-Pharma-2739/16
56Robiul Islam2032G-Pharma-2740/16
57Abdullah Al Mamun2036G-Pharma-2741/16
58Shakib Al Hasan2033G-Pharma-2742/16
59Md. Sofiqul IslamG-Pharma-2743/16
60Md. Atikur Rahman2037G-Pharma-2744/16
61Faruque Alom1947G-Pharma-2651/16
62Mamun Miah1927G-Pharma-2627/16
63Ummay Habiba1972G-Pharma-2779/16

29th Batch

Class RollName of the StudentsExam RollRegistration No.
1Erfad Jahan Shanta1911G-Pharma-2610/15
2Khaled Hasan1912G-Pharma-2611/15
3Sarowar Jahan Sagor1913G-Pharma-2612/15
4Md. Rifat Ahmed1914G-Pharma-2613/15
5Md. Rezwanul Hoque1915G-Pharma-2614/15
6Md. Mamun1916G-Pharma-2615/15
7Md. Saiful Islam1917G-Pharma-2616/15
8Alpona Akter1918G-Pharma-2617/15
9Md. Al Amin1919G-Pharma-2618/15
10Md. Mehedi Hasan1920G-Pharma-2619/15
12Tonmoy Chakrabarty1921G-Pharma-2621/15
13Md. Sohag Rana1922G-Pharma-2622/15
14Mehedi Hasan1923G-Pharma-2623/15
15Jannatul Mawa Shorna1924G-Pharma-2624/15
16Afiya Sultana Anni1925G-Pharma-2625/15
17Rokonuzzaman Khan1926G-Pharma-2626/15
18Mamun Mia1927G-Pharma-2627/15
19Khadiza Akter Shetu1928G-Pharma-2628/15
20Md. Rayhan Mollik1929G-Pharma-2629/15
21Masud Ahmed Sumon1930G-Pharma-2630/15
22Salman Khan Pappu1931G-Pharma-2631/15
23Md. Johirul Islam1932G-Pharma-2632/15
24Kamrunnahar Misty1933G-Pharma-2633/15
25Tahmina Akter1934G-Pharma-2634/15
26Shamima Easmin1935G-Pharma-2635/15
27Lamiya Islam1936G-Pharma-2636/15
28Golam Saidullah1937G-Pharma-2637/15
29Jewel Rana1938G-Pharma-2638/15
30Haifan Binte Aziz1939G-Pharma-2639/15
32Md. Imran Hossain1940G-Pharma-2641/15
33Hafsa Akhter Shorna1941G-Pharma-2642/15
34Faruk Alam1947G-Pharma-2643/15
35Md. Shakil Ahmed1942G-Pharma-2644/15
36A.M. Nazmul Islam1943G-Pharma-2645/15
37Md. Hasibur Rahman1944G-Pharma-2646/15
38Fariha Jerin Tasnim Lamiya1945G-Pharma-2647/15
40Mrs. Mitu Akter1946G-Pharma-2650/15
41Adrita Tanha Takiya1974G-Pharma-2651/15
42Mehedi Hasan1948G-Pharma-2652/15
44Afra Anam1949G-Pharma-2653/15
45Anika Tasnim Vuiyan1950G-Pharma-2654/15
46Susmita Sarkar1951G-Pharma-2655/15
47Md. Jahid Hasan1952G-Pharma-2656/15
48Sarmin Akter1953G-Pharma-2657/15
49Md. Jashim Khan1954G-Pharma-2658/15
50Md. Kausar Ahmed1955G-Pharma-2659/15
51Sanjida Sahtab1956G-Pharma-2660/15
52Md. Mehedi Hasan Rumi1975G-Pharma-2661/15
53Md. Tanvir Anowar Hridoy1957G-Pharma-2662/15
54Syed Ashik Belayat1958G-Pharma-2663/15
55Bristy Akter1959G-Pharma-2664/15
56Ahmadullah His Sayad1960G-Pharma-2665/15
57Asif Jaman Emon1961G-Pharma-2666/15
58Fatema Nusrat1962G-Pharma-2667/15
59Tanvir Ahmed1963G-Pharma-2668/15
60Tamanna Aftab1964G-Pharma-2669/15
61Tania Sultana1965G-Pharma-2670/15
62Afsana Mimi1966G-Pharma-2671/15
63Sraboni1967G-Pharma-2672/15
64Effat Ara Tazim1968G-Pharma-2673/15
65Mehrin Vuiyan Trisa1969G-Pharma-2674/15
66Shamme Akter1970G-Pharma-2675/15
69Md. Riyad Hossain1971G-Pharma-2678/15
71Faria Kabir Trisa1976G-Pharma-2680/15
73Humaira Jahan Tanha1755G-Pharma-2460/15
74Khairul Alam Eshad1833G-Pharma-2526/15
79Niharika Islam1856G-Pharma-2551/15
80Sumon Sarker Sabuj1843G-Pharma-2536/15
Tanvir Rayhan Rabby1850G-Pharma-2544/16

28th Batch

Class RollName of the studentsExam RollRegistration No.
1Md. Rayhan Jamil1815G-Pharma-2505/15
2Md. Payel Hossain1816G-Pharma-2506/15
3Zannatul Ferdous Jitu1817G-Pharma-2507/15
5Arpa Hossain1818G-Pharma-2509/15
6Tanvir Ahmed1819G-Pharma-2510/15
7Naj Mun Nahar Prity1820G-Pharma-2511/15
9Akhee Islam1821G-Pharma-2513/15
10Refat Bin Sultan1822G-Pharma-2514/15
12Azra Afrida Proma1823G-Pharma-2516/15
13Towfiq Mia1824G-Pharma-2517/15
14Abdullah Al Mueid1825G-Pharma-2518/15
15Afsana Yeismin1826G-Pharma-2519/15
16Janith Sarker Hridoy1827G-Pharma-2520/15
17S.M. Arifa Sultana1828G-Pharma-2521/15
18Morshada Yeasmin1829G-Pharma-2522/15
19Damini Akter Jhume1830G-Pharma-2523/15
20Shiplu Mia1831G-Pharma-2524/15
21Tamanna Mustary1832G-Pharma-2525/15
22Khairul Alam Eshad1833G-Pharma-2526/15
24Mst. Morium Akter1835G-Pharma-2528/15
25Jui Akter1836G-Pharma-2529/15
26Farjana Akter Nishad1837G-Pharma-2530/15
27Marzia Islam1838G-Pharma-2531/15
28Humaira Binte Parvin1839G-Pharma-2532/15
29Halima Akter1840G-Pharma-2533/15
30Shilpy Khatun1841G-Pharma-2534/15
31Sohana Laila1842G-Pharma-2535/15
32Sumon Sarker Sabuj1843G-Pharma-2536/15
33Md. Nasim Siddik Rifat1844G-Pharma-2537/15
35Anwar Hossain1845G-Pharma-2539/15
36Md. Raju Ahmad1846G-Pharma-2540/15
37Md. Tarin Khan1847G-Pharma-2541/15
38Md. Hira Miah1848G-Pharma-2542/15
39Anamul Hasan Rafi1849G-Pharma-2543/15
40Tanvir Rayhan Rabby1850G-Pharma-2544/15
41Sumaiya Akter1851G-Pharma-2545/15
42Nasrin Jahan1852G-Pharma-2546/15
44Md. Mukim Hossain1853G-Pharma-2548/15
45Dipa Das1854G-Pharma-2549/15
46Lotfa Rahman1855G-Pharma-2550/15
47Niharika Islam1856G-Pharma-2551/15
48Bithi Mondal1857G-Pharma-2552/15
49Abdullah Al Maruf1858G-Pharma-2553/15
50Surma Akter1859G-Pharma-2554/15
51Trishna Sutradhar1860G-Pharma-2555/15
52Maysha Kali Rimi1861G-Pharma-2556/15
53Jannatul Ferdous Tuly1862G-Pharma-2557/15
54SM Asif Kabir Sohag1863G-Pharma-2558/15
57Hafiz-Al-Asad1864G-Pharma-2561/15
58Ridoy Kumar Balo1865G-Pharma-2562/15
60Sapna Akter1866G-Pharma-2564/15
62Md. Kabir Hossain1867G-Pharma-2566/15
63Afsana Ayrin1868G-Pharma-2567/15
64Md. Mahfujur Rahman1869G-Pharma-2568/15
65Sajeda Rahman1870G-Pharma-2569/15
66Mahamuda Rahman1871G-Pharma-2570/15
67Amena Akter1872G-Pharma-2571/15
68Ismam Zebin Brishti1873G-Pharma-2572/15
69Tahniat Afsari1874G-Pharma-2573/15
70Tabassum Ahmed1875G-Pharma-2574/15
71Md. Mujibur Rahman1876G-Pharma-2575/15
72Sathi Akter1877G-Pharma-2576/15
74Sukanta Mondal1878G-Pharma-2578/15
75Md. Zahidul Islam1879G-Pharma-2579/15
76Md. Salehin1880G-Pharma-2580/15
77Farjana Easmin Mousumi1881G-Pharma-2581/15
78Humayra Yasmin1882G-Pharma-2582/15
80Safi Al Ahmed1883G-Pharma-2584/15
81Mohammad Abdur Rahim1884G-Pharma-2585/15
83Utpal Chandra Das1885G-Pharma-2587/15
84Md. Shaddam Hossain1886G-Pharma-2588/15
86Monira Dilshad1887G-Pharma-2590/15
87Imran Hossain1888G-Pharma-2591/15
90Hafaja Akter1889G-Pharma-2594/15
91S.M. Arafat1890G-Pharma-2595/15
92Md. Tuhinur Rahman1891G-Pharma-2596/15
93Md. Monir Hossain1892G-Pharma-2597/15
94Razvi Ahamed1893G-Pharma-2598/15
96Md. Jahid Hasan1894G-Pharma-2600/15
97Md. Delower Hossen1895G-Pharma-2601/15
98Saikib Azam1896G-Pharma-2602/15
99Lobina Akhter1897G-Pharma-2603/15
100Md. Azmirul Islam1898G-Pharma-2604/15
101Ariful Islam1899G-Pharma-2605/15
103Md. Sariful Islam1900G-Pharma-2607/15
104Umme Kulshum Asha1901G-Pharma-2608/15
61Subrata Sarker1904
110Md. Mahabub Alam1720
109Golam Muktadirul Islam1738
107Mou Ghosh1906
113Romana Shoron1751
114Pooja Karmaker1780
106Jyoti Saha1768
59Md. Abdul Halim1905
34Foysal Ahmad1903
108Md. Abdullah1803
111Farhana Afruz Liza1805
112Md. Sharif1810

27th Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1715Samiya SultanaG-Pharma: 2391/152013 - 2014
1716Md. Mahmudon NabiG-Pharma: 2392/152013 - 2014
1789Tousif AhmedG-Pharma: 2393/152013 - 2014
1717Md. Sajidul IslamG-Pharma: 2394/152013 - 2014
1718Md. Nazmul Huda SujanG-Pharma: 2395/152013 - 2014
1719Palash Chandra DasG-Pharma: 2396/152013 - 2014
1720Md. Mahabub AlamG-Pharma: 2397/152013 - 2014
1791Md. Jahangir AlamG-Pharma: 2399/152013 - 2014
1792Md. Musfiqur RahmanG-Pharma: 2400/152013 - 2014
1780Pooja KarmakerG-Pharma: 2402/152013 - 2014
1722Md. Al-AminG-Pharma: 2403/152013 - 2014
1790Zarin Tasnim SasmitG-Pharma: 2404/152013 - 2014
1723Md. Imran HossenG-Pharma: 2405/152013 - 2014
1724Hazrat AliG-Pharma: 2406/152013 - 2014
1725Dipa Rani DasG-Pharma: 2407/152013 - 2014
1726Tawhiduz ZamanG-Pharma: 2408/152013 - 2014
1793Sazzad HossainG-Pharma: 2409/152013 - 2014
1794Md. Nur Islam DinarG-Pharma: 2410/152013 - 2014
1781Azmira SultanaG-Pharma: 2411/152013 - 2014
1782Md. Mahabub ElahiG-Pharma: 2412/152013 - 2014
1727Iffat ShirirG-Pharma: 2413/152013 - 2014
1728Audhara Sarker SathiG-Pharma: 2414/152013 - 2014
1729Md. Omar SunnyG-Pharma: 2415/152013 - 2014
1730Mohsin Alam ForhadG-Pharma: 2416/152013 - 2014
1731Moriom Binta MojibG-Pharma: 2417/152013 - 2014
1732Md. Rayhan HabibG-Pharma: 2419/152013 - 2014
1783Mondira RoyG-Pharma: 2420/152013 - 2014
1811Purna Chandra GhoshG-Pharma: 2421/152013 - 2014
1733Shampa AkterG-Pharma: 2422/152013 - 2014
1734Morsalina Akter MeemG-Pharma: 2424/152013 - 2014
1735Monjushree BiswasG-Pharma: 2425/152013 - 2014
1795Saimun IslamG-Pharma: 2426/152013 - 2014
1784Priya BasakG-Pharma: 2427/152013 - 2014
1736Munni AkterG-Pharma: 2429/152013 - 2014
1737Bithi AkterG-Pharma: 2430/152013 - 2014
1796Md. Abdullah Al MasumG-Pharma: 2431/152013 - 2014
1738Gulam Muktadirul IslamG-Pharma: 2432/152013 - 2014
1739Md. Masum BillahG-Pharma: 2433/152013 - 2014
1740Farhana RituG-Pharma: 2434/152013 - 2014
1741Md. Tarikul IslamG-Pharma: 2437/152013 - 2014
1743Md. Julhas UddinG-Pharma: 2441/152013 - 2014
1807Md. Riyad HossainG-Pharma: 2442/152013 - 2014
1744Lutifa AkterG-Pharma: 2444/152013 - 2014
1745Md. Jasim KhanG-Pharma: 2445/152013 - 2014
1746Md. Mehedi Hasan ApuG-Pharma: 2446/152013 - 2014
1747Zayeed HossainG-Pharma: 2447/152013 - 2014
1748Md. Jahangir AlamG-Pharma: 2448/152013 - 2014
1749Md. Fahad PramanikG-Pharma: 2449/152013 - 2014
1750Fatema Tujj SheulyG-Pharma: 2450/152013 - 2014
1751Romana ShoronG-Pharma: 2451/152013 - 2014
1752Nazmul Hasan JoyG-Pharma: 2452/152013 - 2014
1808Md. Saidur RahmanG-Pharma: 2454/152013 - 2014
1753Amena Khatun MuktaG-Pharma: 2455/152013 - 2014
1754Saila ZamanG-Pharma: 2456/152013 - 2014
1798Md. Rabinoor RahmanG-Pharma: 2457/152013 - 2014
1799Shamim Ara ShammiG-Pharma: 2458/152013 - 2014
1755Humaira Jahan TanhaG-Pharma: 2460/152013 - 2014
1756Mahmudur RahmanG-Pharma: 2461/152013 - 2014
1809Md. Rifat MehediG-Pharma: 2462/152013 - 2014
1757Mst. Afrika KhatunG-Pharma: 2463/152013 - 2014
1758Ms. Fatema AkterG-Pharma: 2464/152013 - 2014
1759Nadia Shabnom NisheG-Pharma: 2465/152013 - 2014
1760Md. Abir HasanG-Pharma: 2466/152013 - 2014
1761Nusrat JahanG-Pharma: 2467/152013 - 2014
1762Protima MondolG-Pharma: 2468/152013 - 2014
1763Md. Anwar HossainG-Pharma: 2469/152013 - 2014
1764Badhan SarkerG-Pharma: 2470/152013 - 2014
1765Fatema Tuz ZohoraG-Pharma: 2471/152013 - 2014
1801S.M. RabbiG-Pharma: 2472/152013 - 2014
1766Uma Rani SarkarG-Pharma: 2473/152013 - 2014
1767Lucy FarhanaG-Pharma: 2475/152013 - 2014
1768Jyoti SahaG-Pharma: 2476/152013 - 2014
1769Ratry BanikG-Pharma: 2477/152013 - 2014
1785Md. Jashim UddinG-Pharma: 2478/152013 - 2014
1770Mukta AkterG-Pharma: 2480/152013 - 2014
1771Tulshi SahaG-Pharma: 2481/152013 - 2014
1812Md. Iqbal HossainG-Pharma: 2482/152013 - 2014
1803Md. Abdullah Al MamunG-Pharma: 2483/152013 - 2014
1772Dewan Md. Abu FahimG-Pharma: 2484/152013 - 2014
1804Sumaiya HossainG-Pharma: 2485/152013 - 2014
1773Marufa Akter RipaG-Pharma: 2486/152013 - 2014
1774Rabeya TabassumG-Pharma: 2487/152013 - 2014
1775Nazmul HossainG-Pharma: 2488/152013 - 2014
1776Halima Akter HappyG-Pharma: 2489/152013 - 2014
1777Md. Mazaharul IslamG-Pharma: 2490/152013 - 2014
1778Md. Al NaimG-Pharma: 2491/152013 - 2014
1805Farhana Afruz LizaG-Pharma: 2493/152013 - 2014
1810Md. SharifG-Pharma: 2495/152013 - 2014
1806Subarna AkterG-Pharma: 2497/152013 - 2014
1786Sadia Farin SetuG-Pharma: 2498/152013 - 2014
1787Sougata SarkerG-Pharma: 2322/142012 – 2013
1779Ashraful KuddusG-Pharma: 2326/142012 – 2013
1788Kamrul HassanG-Pharma: 2318/142012 – 2013
1592Md. Masudur Rahman 2012-2013
1673Runa YeasminG-Pharma-2346/14
2013-2014
1679Shamsul AlamG-Pharma-2352/14
2013-2014
1694Emarat HossainG-Pharma-2368/14
2013-2014
1702Abdur RazzakG-Pharma-2377/142013-2014
1704Shoovro Dev SarkarG-Pharma-2381/14
2013-2014
1707Rakibul HasanG-Pharma-2385/142013-2014
1708Shafiqul IslamG-Pharma-2386/14
2013-2014
1711Rakibul HasanG-Pharma-2356/14
2013-2014
1713Razia Sultana PinkyG-Pharma-2380/14
2013-2014

26th Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1670Md. Sobuz HossenG-Pharma-2341/142013 - 2014
1671Kauser Hamid KolyG-Pharma-2343/142013 - 2014
1672Anisur Rahman SaifG-Pharma-2344/142013 - 2014
1710Md. Nayem IslamG-Pharma-2345/142013 - 2014
1673Runa YeasminG-Pharma-2346/142013 - 2014
1674Mowmita FerdousG-Pharma-2347/142013 - 2014
1675Md. Atikur RahmanG-Pharma-2348/142013 - 2014
1676Naila HossainG-Pharma-2349/142013 - 2014
1677Habibur RahmanG-Pharma-2350/142013 - 2014
1678Mominul IslamG-Pharma-2351/142013 - 2014
1679Shamsul AlamG-Pharma-2352/142013 - 2014
1680Shimu AkterG-Pharma-2353/142013 - 2014
1681Masud RanaG-Pharma-2354/142013 - 2014
1682Md. Belal ArafatG-Pharma-2355/142013 - 2014
1711Rakibul HasanG-Pharma-2356/142013 - 2014
1684Sanjita RoyG-Pharma-2358/142013 - 2014
1685Mishila ParvinG-Pharma-2359/142013 - 2014
1686Shima AkterG-Pharma-2360/142013 - 2014
1687Md. Rokebul IslamG-Pharma-2361/142013 - 2014
1688Md. Mamun-or-RashidG-Pharma-2362/142013 - 2014
1689Sadia IslamG-Pharma-2363/142013 - 2014
1690Tahera Akter ShuchiG-Pharma-2364/142013 - 2014
1691Rashidul IslamG-Pharma-2365/142013 - 2014
1693Md. Ali AkborG-Pharma-2367/142013 - 2014
1695Nusrat Jahan RituG-Pharma-2370/142013 - 2014
1696Juthi SahaG-Pharma-2371/142013 - 2014
1697Rownok Jahan TriptiG-Pharma-2372/142013 - 2014
1698Ariful IslamG-Pharma-2373/142013 - 2014
1699Ikram AhmedG-Pharma-2374/142013 - 2014
1700Israt Jahan RumaG-Pharma-2375/142013 - 2014
1701Md. Masudur RahmanG-Pharma-2376/142013 - 2014
1712Khadija AkterG-Pharma-2378/142013 - 2014
1703S.M Moinul HasanG-Pharma-2379/142013 - 2014
1704Shoovro Dev SarkarG-Pharma-2381/142013 - 2014
1705Md. Nuruzzaman HossainG-Pharma-2382/142013 - 2014
1706Khurshida AkterG-Pharma-2383/142013 - 2014
1707Rakibul HasanG-Pharma-2385/142013 - 2014
1709Sanshite Jannati ShampaG-Pharma-2387/142013 - 2014
1622Md. Motiur RahmanG-Pharma-2291/142013 - 2014