21st Batch

Exam RollName of the studentsRegistration No.Session
1431Md.Rahat ParvejG-Pharma-2007/122011 - 12
1360Abdus Sobahan KhanG-Pharma-2008/122011 - 12
1361Pranab GoswamiG-Pharma-2009/122011 - 12
1362Md.Siam RahmanG-Pharma-2010/122011 - 12
1363Tahmina KhanomG-Pharma-2011/122011 - 12
1364MoniruzzamanG-Pharma-2012/122011 - 12
1365Ruma AkterG-Pharma-2013/122011 - 12
1366Kamrun NaharG-Pharma-2014/122011 - 12
1367Mohammad UllahG-Pharma-2015/122011 - 12
1368Anjuman Hai MuniaG-Pharma-2016/122011 - 12
1370Md.Saidur RahamanG-Pharma-2018/122011 - 12
1371Asmaul HosnaG-Pharma-2019/122011 - 12
1372Abu KaucharG-Pharma-2021/122011 - 12
1373Md.Zakir HossenG-Pharma-2023/122011 - 12
1374Sumon PramanikG-Pharma-2024/122011 - 12
1375Mahfujul IslamG-Pharma-2025/122011 - 12
1432Abdueah Al MehadiG-Pharma-2026/122011 - 12
1376Sultan MahmudG-Pharma-2027/122011 - 12
1377Neelima RajbongshiG-Pharma-2028/122011 - 12
1378Md.Julhas UddinG-Pharma-2029/122011 - 12
1379Md.Shafiqul IslamG-Pharma-2030/122011 - 12
1380Farjana EasminG-Pharma-2031/122011 - 12
1381Kashfia MishuG-Pharma-2032/122011 - 12
1384Md.Taijul IslamG-Pharma-2035/122011 - 12
1385Md.Emran HossainG-Pharma-2036/122011 - 12
1386Qaiyum SikderG-Pharma-2037/122011 - 12
1388Saidur RahmanG-Pharma-2039/122011 - 12
1389Md.Ahasan AlamG-Pharma-2040/122011 - 12
1390Sonia AkterG-Pharma-2041/122011 - 12
1391Jasmine AkterG-Pharma-2042/122011 - 12
1392Rehana AkterG-Pharma-2043/122011 - 12
1393Nishat AfrinG-Pharma-2044/122011 - 12
1394Nasrin AkterG-Pharma-2045/122011 - 12
1395Taslima SultanaG-Pharma-2046/122011 - 12
1397Kamrun NaharG-Pharma-2048/122011 - 12
1398Aunna IslamG-Pharma-2049/122011 - 12
1399Sarmin ShimuG-Pharma-2050/122011 - 12
1400Md. Arif HasanG-Pharma-2052/122011 - 12
1402Md. Jahidul IslamG-Pharma-2054/122011 - 12
1403Jannatul FardushG-Pharma-2055/122011 - 12
1404Shukla SarkarG-Pharma-2056/122011 - 12
1405Md.ShahinoorG-Pharma-2057/122011 - 12
1406Md.Kabir HasanG-Pharma-2058/122011 - 12
1408Silpi AkterG-Pharma-2061/122011 - 12
1409Rajibul IslamG-Pharma-2062/122011 - 12
1410Anisur RahamanG-Pharma-2063/122011 - 12
1411Abdulla Al KawserG-Pharma-2064/122011 - 12
1412Moinul HasanG-Pharma-2065/122011 - 12
1413Progga GhoshG-Pharma-2067/122011 - 12
1414Md.Shazzatul IslamG-Pharma-2069/122011 - 12
1415Iffat Farah MousumiG-Pharma-2070/122011 - 12
1416Md.ShakibuzzamanG-Pharma-2071/122011 - 12
1417Nusrat SorminG-Pharma-2072/122011 - 12
1436Mahmudul HasanG-Pharma-2074/122011 - 12
1419Kaniz FarhanaG-Pharma-2075/122011 - 12
1420Abida SultanaG-Pharma-2076/122011 - 12
1421Sharifa AkterG-Pharma-2077/122011 - 12
1422Md.Gazi ShalauddinG-Pharma-2078/122011 - 12
1423Ayesa SiddikaG-Pharma-2079/122011 - 12
1425Naima IslamG-Pharma-2081/122011 - 12
1426Naznin NaharG-Pharma-2082/122011 - 12
1427Muslima AkterG-Pharma-2084/122011 - 12
1428Fatema AkterG-Pharma-2086/122011 - 12
1429Mousumi Benta HaqG-Pharma-2087/122011 - 12
1430Umme Mahia NisaG-Pharma-2088/122011 - 12
1431Yeasmin JoadderG-Pharma-2089/122011 - 12
1252Anika TahsinG-Pharma-1904/112011 - 12
1250Ahsan AhmedG-Pharma-1902/112011 - 12
1268Sadia AfrinG-Pharma-1921/112011 - 12
1307Mustafizur RahamanG-Pharma-1957/112011 - 12