22nd batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1440Md. Johirul Haque G-Pharma: 2089/122011 – 2012
1441Dip Saha G-Pharma: 2090/122011 – 2012
1442Tania TahminaG-Pharma: 2091/122011 – 2012
1443Sumi AkterG-Pharma: 2092/122011 – 2012
1444Md. Alamgir HossainG-Pharma: 2093/122011 – 2012
1445Abu SufianG-Pharma: 2094/122011 – 2012
1446Sara Benojir ShantaG-Pharma: 2095/122011 – 2012
1447Kawser Ahmed KanonG-Pharma: 2096/122011 – 2012
1448Rezaur RahmanG-Pharma: 2097/122011 – 2012
1449Md. Assaduzzaman G-Pharma: 2098/122011 – 2012
1450Md. Monjurul AzimG-Pharma: 2099/122011 – 2012
1451Imran Hossain G-Pharma: 2100/122011 – 2012
1452Krishna Saha G-Pharma: 2101/122011 – 2012
1454Melena KhatunG-Pharma: 2103/122011 – 2012
1455Afroza Akhter Ratna G-Pharma: 2104/122011 – 2012
1456Samia Islam Upama G-Pharma: 2105/122011 – 2012
1457Tapash Chandra SarkerG-Pharma: 2106/122011 – 2012
1458Rifat Nasrin G-Pharma: 2107/122011 – 2012
1459Lovana Parvin LuckyG-Pharma: 2108/122011 – 2012
1460Jannatul Naim KeyaG-Pharma: 2109/122011 – 2012
1461Joynob Akter G-Pharma: 2110/122011 – 2012
1462BM Faysal Ahmed G-Pharma: 2111/122011 – 2012
1463Shohana Naznin G-Pharma: 2112/122011 – 2012
1464Nusrat ZerinG-Pharma: 2113/122011 – 2012
1465Khairunnahar G-Pharma: 2114/122011 – 2012
1466Shahzadi Akter G-Pharma: 2115/122011 – 2012
1467Alaksar Sajid HasanG-Pharma: 2116/122011 – 2012
1468Rumi Miah G-Pharma: 2117/122011 – 2012
1469Taposh DebnathG-Pharma: 2118/122011 – 2012
1470Fazlay RabbiG-Pharma: 2119/122011 – 2012
1471Md. Sadman KabirG-Pharma: 2120/122011 – 2012
1472Palash BasakG-Pharma: 2122/122011 – 2012
1473Ananta Kumar DasG-Pharma: 2123/122011 – 2012
1474Shantoni SarkerG-Pharma: 2124/122011 – 2012
1475Taslima KhatunG-Pharma: 2125/122011 – 2012
1476Tarek AhmedG-Pharma: 2127/122011 – 2012
1477Liton AkandaG-Pharma: 2128/122011 – 2012
1478Marjia KhatunG-Pharma: 2129/122011 – 2012
1382Shamsul AlamG-Pharma: 2033/122011 – 2012
1437Shakila Sharmin LipaG-Pharma: 2080/122011 – 2012
1438Sumaya EloraG-Pharma: 2020/122011 – 2012
1369Md. Riazul IslamG-Pharma: 2017/122011 – 2012
1343Md. Ariful Islam JoyG-Pharma: 1996/112011 – 2012
1401Samiul Islam SojibG-Pharma: 2053/122011 – 2012
1383Rezwan Ibne Rafiq RaminG-Pharma: 2034/122011 – 2012
1418Mst. Sanzida KhatunG-Pharma: 2073/122011 – 2012