27th Batch

Exam RollName of the StudentsRegistration No.Session
1715Samiya SultanaG-Pharma: 2391/152013 - 2014
1716Md. Mahmudon NabiG-Pharma: 2392/152013 - 2014
1789Tousif AhmedG-Pharma: 2393/152013 - 2014
1717Md. Sajidul IslamG-Pharma: 2394/152013 - 2014
1718Md. Nazmul Huda SujanG-Pharma: 2395/152013 - 2014
1719Palash Chandra DasG-Pharma: 2396/152013 - 2014
1720Md. Mahabub AlamG-Pharma: 2397/152013 - 2014
1791Md. Jahangir AlamG-Pharma: 2399/152013 - 2014
1792Md. Musfiqur RahmanG-Pharma: 2400/152013 - 2014
1780Pooja KarmakerG-Pharma: 2402/152013 - 2014
1722Md. Al-AminG-Pharma: 2403/152013 - 2014
1790Zarin Tasnim SasmitG-Pharma: 2404/152013 - 2014
1723Md. Imran HossenG-Pharma: 2405/152013 - 2014
1724Hazrat AliG-Pharma: 2406/152013 - 2014
1725Dipa Rani DasG-Pharma: 2407/152013 - 2014
1726Tawhiduz ZamanG-Pharma: 2408/152013 - 2014
1793Sazzad HossainG-Pharma: 2409/152013 - 2014
1794Md. Nur Islam DinarG-Pharma: 2410/152013 - 2014
1781Azmira SultanaG-Pharma: 2411/152013 - 2014
1782Md. Mahabub ElahiG-Pharma: 2412/152013 - 2014
1727Iffat ShirirG-Pharma: 2413/152013 - 2014
1728Audhara Sarker SathiG-Pharma: 2414/152013 - 2014
1729Md. Omar SunnyG-Pharma: 2415/152013 - 2014
1730Mohsin Alam ForhadG-Pharma: 2416/152013 - 2014
1731Moriom Binta MojibG-Pharma: 2417/152013 - 2014
1732Md. Rayhan HabibG-Pharma: 2419/152013 - 2014
1783Mondira RoyG-Pharma: 2420/152013 - 2014
1811Purna Chandra GhoshG-Pharma: 2421/152013 - 2014
1733Shampa AkterG-Pharma: 2422/152013 - 2014
1734Morsalina Akter MeemG-Pharma: 2424/152013 - 2014
1735Monjushree BiswasG-Pharma: 2425/152013 - 2014
1795Saimun IslamG-Pharma: 2426/152013 - 2014
1784Priya BasakG-Pharma: 2427/152013 - 2014
1736Munni AkterG-Pharma: 2429/152013 - 2014
1737Bithi AkterG-Pharma: 2430/152013 - 2014
1796Md. Abdullah Al MasumG-Pharma: 2431/152013 - 2014
1738Gulam Muktadirul IslamG-Pharma: 2432/152013 - 2014
1739Md. Masum BillahG-Pharma: 2433/152013 - 2014
1740Farhana RituG-Pharma: 2434/152013 - 2014
1741Md. Tarikul IslamG-Pharma: 2437/152013 - 2014
1743Md. Julhas UddinG-Pharma: 2441/152013 - 2014
1807Md. Riyad HossainG-Pharma: 2442/152013 - 2014
1744Lutifa AkterG-Pharma: 2444/152013 - 2014
1745Md. Jasim KhanG-Pharma: 2445/152013 - 2014
1746Md. Mehedi Hasan ApuG-Pharma: 2446/152013 - 2014
1747Zayeed HossainG-Pharma: 2447/152013 - 2014
1748Md. Jahangir AlamG-Pharma: 2448/152013 - 2014
1749Md. Fahad PramanikG-Pharma: 2449/152013 - 2014
1750Fatema Tujj SheulyG-Pharma: 2450/152013 - 2014
1751Romana ShoronG-Pharma: 2451/152013 - 2014
1752Nazmul Hasan JoyG-Pharma: 2452/152013 - 2014
1808Md. Saidur RahmanG-Pharma: 2454/152013 - 2014
1753Amena Khatun MuktaG-Pharma: 2455/152013 - 2014
1754Saila ZamanG-Pharma: 2456/152013 - 2014
1798Md. Rabinoor RahmanG-Pharma: 2457/152013 - 2014
1799Shamim Ara ShammiG-Pharma: 2458/152013 - 2014
1755Humaira Jahan TanhaG-Pharma: 2460/152013 - 2014
1756Mahmudur RahmanG-Pharma: 2461/152013 - 2014
1809Md. Rifat MehediG-Pharma: 2462/152013 - 2014
1757Mst. Afrika KhatunG-Pharma: 2463/152013 - 2014
1758Ms. Fatema AkterG-Pharma: 2464/152013 - 2014
1759Nadia Shabnom NisheG-Pharma: 2465/152013 - 2014
1760Md. Abir HasanG-Pharma: 2466/152013 - 2014
1761Nusrat JahanG-Pharma: 2467/152013 - 2014
1762Protima MondolG-Pharma: 2468/152013 - 2014
1763Md. Anwar HossainG-Pharma: 2469/152013 - 2014
1764Badhan SarkerG-Pharma: 2470/152013 - 2014
1765Fatema Tuz ZohoraG-Pharma: 2471/152013 - 2014
1801S.M. RabbiG-Pharma: 2472/152013 - 2014
1766Uma Rani SarkarG-Pharma: 2473/152013 - 2014
1767Lucy FarhanaG-Pharma: 2475/152013 - 2014
1768Jyoti SahaG-Pharma: 2476/152013 - 2014
1769Ratry BanikG-Pharma: 2477/152013 - 2014
1785Md. Jashim UddinG-Pharma: 2478/152013 - 2014
1770Mukta AkterG-Pharma: 2480/152013 - 2014
1771Tulshi SahaG-Pharma: 2481/152013 - 2014
1812Md. Iqbal HossainG-Pharma: 2482/152013 - 2014
1803Md. Abdullah Al MamunG-Pharma: 2483/152013 - 2014
1772Dewan Md. Abu FahimG-Pharma: 2484/152013 - 2014
1804Sumaiya HossainG-Pharma: 2485/152013 - 2014
1773Marufa Akter RipaG-Pharma: 2486/152013 - 2014
1774Rabeya TabassumG-Pharma: 2487/152013 - 2014
1775Nazmul HossainG-Pharma: 2488/152013 - 2014
1776Halima Akter HappyG-Pharma: 2489/152013 - 2014
1777Md. Mazaharul IslamG-Pharma: 2490/152013 - 2014
1778Md. Al NaimG-Pharma: 2491/152013 - 2014
1805Farhana Afruz LizaG-Pharma: 2493/152013 - 2014
1810Md. SharifG-Pharma: 2495/152013 - 2014
1806Subarna AkterG-Pharma: 2497/152013 - 2014
1786Sadia Farin SetuG-Pharma: 2498/152013 - 2014
1787Sougata SarkerG-Pharma: 2322/142012 – 2013
1779Ashraful KuddusG-Pharma: 2326/142012 – 2013
1788Kamrul HassanG-Pharma: 2318/142012 – 2013
1592Md. Masudur Rahman 2012-2013
1673Runa YeasminG-Pharma-2346/14
2013-2014
1679Shamsul AlamG-Pharma-2352/14
2013-2014
1694Emarat HossainG-Pharma-2368/14
2013-2014
1702Abdur RazzakG-Pharma-2377/142013-2014
1704Shoovro Dev SarkarG-Pharma-2381/14
2013-2014
1707Rakibul HasanG-Pharma-2385/142013-2014
1708Shafiqul IslamG-Pharma-2386/14
2013-2014
1711Rakibul HasanG-Pharma-2356/14
2013-2014
1713Razia Sultana PinkyG-Pharma-2380/14
2013-2014