29th Batch

Class RollName of the StudentsExam RollRegistration No.
1Erfad Jahan Shanta1911G-Pharma-2610/15
2Khaled Hasan1912G-Pharma-2611/15
3Sarowar Jahan Sagor1913G-Pharma-2612/15
4Md. Rifat Ahmed1914G-Pharma-2613/15
5Md. Rezwanul Hoque1915G-Pharma-2614/15
6Md. Mamun1916G-Pharma-2615/15
7Md. Saiful Islam1917G-Pharma-2616/15
8Alpona Akter1918G-Pharma-2617/15
9Md. Al Amin1919G-Pharma-2618/15
10Md. Mehedi Hasan1920G-Pharma-2619/15
12Tonmoy Chakrabarty1921G-Pharma-2621/15
13Md. Sohag Rana1922G-Pharma-2622/15
14Mehedi Hasan1923G-Pharma-2623/15
15Jannatul Mawa Shorna1924G-Pharma-2624/15
16Afiya Sultana Anni1925G-Pharma-2625/15
17Rokonuzzaman Khan1926G-Pharma-2626/15
18Mamun Mia1927G-Pharma-2627/15
19Khadiza Akter Shetu1928G-Pharma-2628/15
20Md. Rayhan Mollik1929G-Pharma-2629/15
21Masud Ahmed Sumon1930G-Pharma-2630/15
22Salman Khan Pappu1931G-Pharma-2631/15
23Md. Johirul Islam1932G-Pharma-2632/15
24Kamrunnahar Misty1933G-Pharma-2633/15
25Tahmina Akter1934G-Pharma-2634/15
26Shamima Easmin1935G-Pharma-2635/15
27Lamiya Islam1936G-Pharma-2636/15
28Golam Saidullah1937G-Pharma-2637/15
29Jewel Rana1938G-Pharma-2638/15
30Haifan Binte Aziz1939G-Pharma-2639/15
32Md. Imran Hossain1940G-Pharma-2641/15
33Hafsa Akhter Shorna1941G-Pharma-2642/15
34Faruk Alam1947G-Pharma-2643/15
35Md. Shakil Ahmed1942G-Pharma-2644/15
36A.M. Nazmul Islam1943G-Pharma-2645/15
37Md. Hasibur Rahman1944G-Pharma-2646/15
38Fariha Jerin Tasnim Lamiya1945G-Pharma-2647/15
40Mrs. Mitu Akter1946G-Pharma-2650/15
41Adrita Tanha Takiya1974G-Pharma-2651/15
42Mehedi Hasan1948G-Pharma-2652/15
44Afra Anam1949G-Pharma-2653/15
45Anika Tasnim Vuiyan1950G-Pharma-2654/15
46Susmita Sarkar1951G-Pharma-2655/15
47Md. Jahid Hasan1952G-Pharma-2656/15
48Sarmin Akter1953G-Pharma-2657/15
49Md. Jashim Khan1954G-Pharma-2658/15
50Md. Kausar Ahmed1955G-Pharma-2659/15
51Sanjida Sahtab1956G-Pharma-2660/15
52Md. Mehedi Hasan Rumi1975G-Pharma-2661/15
53Md. Tanvir Anowar Hridoy1957G-Pharma-2662/15
54Syed Ashik Belayat1958G-Pharma-2663/15
55Bristy Akter1959G-Pharma-2664/15
56Ahmadullah His Sayad1960G-Pharma-2665/15
57Asif Jaman Emon1961G-Pharma-2666/15
58Fatema Nusrat1962G-Pharma-2667/15
59Tanvir Ahmed1963G-Pharma-2668/15
60Tamanna Aftab1964G-Pharma-2669/15
61Tania Sultana1965G-Pharma-2670/15
62Afsana Mimi1966G-Pharma-2671/15
63Sraboni1967G-Pharma-2672/15
64Effat Ara Tazim1968G-Pharma-2673/15
65Mehrin Vuiyan Trisa1969G-Pharma-2674/15
66Shamme Akter1970G-Pharma-2675/15
69Md. Riyad Hossain1971G-Pharma-2678/15
71Faria Kabir Trisa1976G-Pharma-2680/15
73Humaira Jahan Tanha1755G-Pharma-2460/15
74Khairul Alam Eshad1833G-Pharma-2526/15
79Niharika Islam1856G-Pharma-2551/15
80Sumon Sarker Sabuj1843G-Pharma-2536/15
Tanvir Rayhan Rabby1850G-Pharma-2544/16