31st Batch

Class RollStudents NameExam RollRegistration No.
1Shahanaz Parvin Shimu2041G-Pharma-2744/16
2Mehenaj Jahan2042G-Pharma-2745/16
3Afzal Hossain2043G-Pharma-2746/16
4Nipa Akter2044G-Pharma-2747/16
5Anni Akter Asha2045G-Pharma-2748/16
6Ratna Sarker2046G-Pharma-2749/16
7Md. Moshiur Rahman2047G-Pharma-2750/16
8Kaniz Fatema Koli2048G-Pharma-2751/16
9Md. Mijanur Rahman2049G-Pharma-2752/16
10S.M. Habibullah2050G-Pharma-2753/16
11Joya Rani Paul2051G-Pharma-2754/16
12Samhan Afrose Joty2052G-Pharma-2755/16
13Prosenjit Paul2053G-Pharma-2756/16
14Farhana Aktar2054G-Pharma-2757/16
15Sohana Armin2055G-Pharma-2758/16
16Rajib Hossain2056G-Pharma-2759/16
17Pronob Sarker2057G-Pharma-2760/16
18Al-Amin2058G-Pharma-2761/16
19Md. Khairul Alam2059G-Pharma-2762/16
20Md. Mohidur Rahman2060G-Pharma-2763/16
21K.M. Soykat Hossain2061G-Pharma-2764/16
22Maliha Ahmed2062G-Pharma-2765/16
23Md. Shameem Hossain2063G-Pharma-2766/16
24Md. Nazmul Islam2064G-Pharma-2767/16
25Pabitra Kumar Shing2065G-Pharma-2768/16
26Marjina Akter Priya2066G-Pharma-2769/16
27Mehejabin Khan Mishu2067G-Pharma-2770/16
28Sourabh Roy2068G-Pharma-2771/16
29Jahid Hasan2069G-Pharma-2772/16
30Mezbah Uddin2070G-Pharma-2773/16
31Mizu Ahmad Sagor2071G-Pharma-2774/16
32Md. Ashadul Islam Roton2072G-Pharma-2775/16
33Md. Saidul Islam2073G-Pharma-2776/16
34Arabil Roy2074G-Pharma-2777/16
35Md. Abdul Alim2075G-Pharma-2778/16
36Shanjida Khanam Roza2076G-Pharma-2779/16
37Sharmila2077G-Pharma-2780/16
38Titu Chandra Sarker2078G-Pharma-2781/16
39Md. Hasan Mahmud2079G-Pharma-2782/16
40Md. Anik Iftekhar2080G-Pharma-2783/16
41Sabnaz Akter2081G-Pharma-2784/16
42Lamiya Akter Jemy2082G-Pharma-2785/16
43Susmita Bishwas2083G-Pharma-2786/16
44Rakib Hasan Pial2084G-Pharma-2787/16
45Khadiza Akter Mim2085G-Pharma-2788/16
46Md. Rubel2086G-Pharma-2789/16
47Pradip Kumar Sutradhar2087G-Pharma-2790/16
48Ajnin Sharif2088G-Pharma-2791/16
49Sanjida Islam Tumpa2089G-Pharma-2792/16
50Rakiba Akter Bappy2090G-Pharma-2793/16
51Riad Hosssain2091G-Pharma-2728/16
52Rabeya Bashri Keya2092G-Pharma-2709/16
53Shaila Akter2093G-Pharma-2710/16
54Shanjeeda Chowdhury2094G-Pharma-2711/16
55Bristy Sarker2095G-Pharma-2712/16
56Golam Sajjat2096G-Pharma-2713/16
57Nadia Sultana2097G-Pharma-2714/16
58Sharmin Sultana2098G-Pharma-2715/16
59Zarin Tasnim Jerin2099G-Pharma-2716/16
60Kazi Maher Rahman2100G-Pharma-2717/16
61Israt Jahan Esha2101G-Pharma-2677/15
62Naznin Sultana2102G-Pharma-2709/16