32nd Batch

Class RollName of the StudentsRegistration No. Exam Roll
1Sumit BiswasG-Pharma-2717/17
2Afifa Tasnim SuchiG-Pharma-2718/17
3Md. Sozibul IslamG-Pharma-2719/17
4Mahmuda AkterG-Pharma-2720/17
5Ashraful IslamG-Pharma-2721/17
6Jannatul FerdousiG-Pharma-2722/17
7Bristi Akter (Aditi)G-Pharma-2723/17
8Md. Ripor HossainG-Pharma-2724/17
9Afroza Aowal AshaG-Pharma-2725/17
10Md. Mehedi Hasan NiloyG-Pharma-2726/17
11Md. Tofazzal IslamG-Pharma-2727/17
12Sabrina Moyazzem KeyaG-Pharma-2728/17
13Aysha SiddikaG-Pharma-2729/17
14Tofiuzzam SetuG-Pharma-2730/17
15Md. Sazzad HossainG-Pharma-2731/17
16Md. Mirajul IslamG-Pharma-2732/17
17Md. Kausar HamidG-Pharma-2733/17
18Israt JahanG-Pharma-2734/17
19Huzzatul IslamG-Pharma-2735/17
20Kayes UzzamanG-Pharma-2736/17
21Mahmuda Akter MunniG-Pharma-2737/17
22Abdul Ahad HimonG-Pharma-2738/17
23Shipon Chandra DasG-Pharma-2739/17
24Hasibul Haque SohagG-Pharma-2740/17
25Imtiaz Ahmed (Rizvi)G-Pharma-2741/17
26Hasibul IslamG-Pharma-2742/17
27Md. Al ImranG-Pharma-2743/17
28Rakibul HasanG-Pharma-2744/17
29Bishwanath PalG-Pharma-2745/17
30Susmita BasakG-Pharma-2746/17
31Md. Rakib VuiyanG-Pharma-2747/17
32Anika Nauwar ArshiG-Pharma-2748/17
33Mahiya Koli MimG-Pharma-2749/17
34Sumaita Mehjabin PromiG-Pharma-2750/17
35Md. Ariful HasanG-Pharma-2751/17
36Israt JahanG-Pharma-2752/17
37Mst. Tamanna Hum RatnaG-Pharma-2753/17
38Kaniz FatemaG-Pharma-2754/17
39Masud ParvezG-Pharma-2755/17
40Alifa AminG-Pharma-2756/17
41Al Shahriar EmonG-Pharma-2757/17
42Chowdhury Mabruka FerdoushiG-Pharma-2758/17
43S.M. Ashkar Ibne SultanG-Pharma-2759/17
44Susmita ShahaG-Pharma-2760/17
45Bokhtiar AhmedG-Pharma-2761/17
46Md. Lutfur Rahman PriyontoG-Pharma-2762/17
47Dhrubo DasG-Pharma-2763/17
48Dipali Akter DipaG-Pharma-2764/17
49Md. Jahid HasanG-Pharma-2765/17
50Md. Asif HossainG-Pharma-2766/17
51Fatema Akter BristiG-Pharma-2767/17
52Sadman Talukder ShakibG-Pharma-2768/17
53Nusrat Jahan NituG-Pharma-2769/17
54Tonmoy HossainG-Pharma-2770/17
55Md. Jakaria Hasan FahimG-Pharma-2771/17
56Md. Sheikh Sadi Mohammad NirjonG-Pharma-2772/17
57Tulika SomoddarG-Pharma-2773/17
58Md. Modina KhatunG-Pharma-2774/17
59Md. Mahmudul IslamG-Pharma-2775/17
60Md. Rajib HossainG-Pharma-2776/17
61Sadia Afrin NainaG-Pharma-2777/17
62Md. NahidujjamanG-Pharma-2778/17
63Ashraf HakimG-Pharma-2779/17
64Md. Mehedi Hasan ArnabG-Pharma-2780/17